Esenler Belediyesi
Gölge

Akademisyenler ve Yazarlar

Şehir Sözlüğü

Şehir Kitaplığı

Vatanım Yok Memleketim Var Vatanım Yok Memleketim Var

Yazar: Nurdan Türker
İletişim Yayınları
Öncelikle ve esasen İstanbullu olan Rumların algı ve duygu dünyasına bir pencere açıyor. İstanbul'un, İstanbullu olmanın Rum-Ortodoks kimliğinin inşasındaki yerini, bu kimliğin mekânda, mitlerde, ritüellerde ve bellekteki yeniden üretimini anlatıyor, anlattırıyor. Tabii, başta 6/7 Eylül vahşeti, sürgünlerle, milliyetçiliğin tacizleriyle, bu kimliğin aşınmasının da hikâyesi bu. İstanbul'un ve İstanbullu kimliğinin değişiminin de izlerini sürebileceğimiz bir hikâye. Nurdan Türker, kimliğin ve hikâyenin nostalji kapanına kısılmasına da razı olmadan, canlı ve analitik bir bakışın örneğini veriyor.

Böyleydi Osmanlı Ramazan'ı Böyleydi Osmanlı Ramazan'ı

Yazar: Tolga Uslubaş
Yağmur Yayınları
Osmanlı'daki Ramazan ayı gelenekleri ve sosyal yaşantıda yansımalarının anlatıldığı kitap "Ah nerede o eski Ramazanlar" demek için çok sebebimizin var olduğunu gösteren bir çalışmadır. Osmanlı'da Berat kandiliyle başlayan hazırlıklar, iftar sofralarının letâfeti, şenlenen kilerler, teravih namazları, mahyalar, ramazan davulcuları, yardımlaşmalar ve sonu bayramla biten bir süreci yazar bizlere akıcı bir dil ile aktarmaktadır. Yazar Osmanlı'nın Ramazanı nasıl idrak ettiğini anlatırken, ramazan ayının sosyal hayatın tümüyle düzenlendiği bir ay olduğunu belirtmektedir. Hatta günler öncesinden halkın bu ayı daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için hükümet tarafından bazı tenbihnâmeler neşredilmesi, insanların ibadetlerini rahat yapabilmesi, oruçlarını daha rahat tutup, düzenli bir şekilde teravih namazlarına devam edebilmeleri için mesai saatleri düzenlenmesinden de bahsedilmektedir.

Mahalle Mahalle

Yazar: Köksal Alver
Hece Yayınları
Kent ilişkilerinin oluşma zemini ve aynı zamanda kentin özü ve temeli olan mahalleyi konu alan kitapta mahalle hem sosyolojik hem de idari bir birim olarak detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Alver mahalleyi canlı bir varlık olarak tanımlamakta yaşayan, dönüşen ve değişen bir kişilik olarak tasvir etmektedir. Yazara göre mahalle hem gerçek mekânsal birim olarak, hem de muhayyilelerdeki yeri itibariyle yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. "Bir bağlanma mekânıdır mahalle, halen bir kimlik referansı olarak işlev görür". Bu çalışmada mahallenin; kent ve insan ilişkileri bakımından detaylı bir incelenmesi yapılarak portresi çizilmektedir.

Bir Şehir Kurmak Bir Şehir Kurmak

Yazar: Aynur Can, Mahmut Doğan
Klasik Yayınları
Modern Türkiye kendine özgü ev tipini ve şehir biçimlenmesini oluşturabilmiş midir? Türk kamu idare sisteminin merkezi niteliği şehirleşme serüvenimizde ne gibi sorunlara yol açmıştır? Yeni şehirler hangi kriterler doğrultusunda kurulmalı, mükemmel işleyecek bir şehir modeli nasıl olmalı, şehirler nasıl yönetilmelidir? Halkın bu yönetime doğrudan katılımını sağlamak mümkün müdür?

Turgut Cansever'in 1997-1998 yıllarında verdiği "Şehir Yönetim Düşüncesi" seminerlerinden hareketle hazırlanan Bir Şehir Kurmak'ta, Türkiye'de şehirleşme sürecinin meseleleri tartışılıyor, sorunların çözümüne dönük öneriler üzerinde duruluyor ve dahası yeni kurulacak şehirler için bir model ortaya konuyor. Turgut Cansever'in "Diyarbakır Suriçi Eylem Planı"nın taslak metni de ilk defa bu eserde gün yüzüne çıkıyor.

Şehir Düşünce Haber & Blog

Şehir Galerisi