Şehir Düşünce - Atölye

Kent Kültürü

“Toplumsal davranış”, sosyoloji, her zaman siyasal ve kültürel alanlarda çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Bireyle devlet, devletle sanatçılara ait sınıf kurumları ve belli amaçla sanatın kabiliyetlerinden faydalanmak, bu tartışmaların temel düşüncelerini ortaya koymuştur.

Kentsel Dönüşüm

Şehir Düşünce Merkezi 2013 yılı atölye çalışmaları arasında yer alan Kentsel Dönüşüm atölyesi bir sempozyum gerçekleştirerek kentsel dönüşüm olgusunu her yönüyle incelemeye çalışmıştır.

Kentleşme ve Sosyal Politikalar

"Kentleşme ve Sosyal Politikalar Atölyesi; en temelde kentleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan sorunları ele alarak yerel ve merkezi yönetimin uygulayabileceği çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmektedir.

Şehir Fotoğrafları