Şehir Düşünce - Atölye

Herkes İçin Dost Kentler

“Herkes için Dost Kentler” Atölyesi de özellikle yerel yönetimler düzleminde dost kent olabilme ortak kurgusunu tartışmayı amaçlamaktadır.

Esenlerde Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik

Esenler'de kentsel yaşam göstergeleri sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde geleceğe dönük sorunlar içerdiğinden bu atölye geliştirilmiştir. Kentsel form ve değer ilişkisi, kamusal mekan kullanımı ve kentte güzelleştirme çalışmaları ile Esenler kent kimliğini belirleme ve yönlendirme ihtiyacı görülmektedir.

Konut, Ev, Hane

Küreselleşme ve Şehirler

Şehir Fotoğrafları