Kamusal Alan Okumaları Esenler


Kentlerin sosyal ve fiziksel yapılarını irdelerken yaşanabilir kent mekânlarının oluşturulabilmesi için geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik tasarım yaklaşımlarını incelemek farklı bakış açılarını ortaya koymak bu çalışmalarımızın temel amacını oluşturmaktadır.

Kamusal Alan Okumaları Esenler kitabı, 2016 senesinde yürüttüğümüz “Kamusal Alan Okumaları” başlığı altında üç ana çalışmanın derlemesi ve raporlanarak sunulması ile ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların ilki 11-12-13 Kasım 2016 tarihlerinde, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen; YTÜ, Beykent Üniversitesi, İTÜ ve Kültür Üniversitesinden hoca ve öğrencilerimizin katkıları ile Esenler üzerinde düzenlenmiş olan atölye çalışması ve bunların çıktılarıdır.

Yürütmüş olduğumuz ikinci çalışma, kamusal odak noktası olarak camilerin işlevinin sorgulanması, mevcut ve potansiyel işlevlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi üzerine yapılmış olunan Cami Çalıştayı’dır (16 Kasım 2016 tarihinde Esenler Belediyesi Sivil Toplum Geliştirme Merkezi). Çalıştayın sabah oturumunda atölye yürütücüleri moderatörlüğünde, Prof, Dr. Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Dr. Hasan Taşçı (Esenler Şehir Düşünce Merkezi), Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik (Kocaeli Üniversitesi) Yrd.

Şehir Fotoğrafları