Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi

Zirve’nin gayesi şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmaktır. Amaçları arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmak olan zirve için uzun süredir çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüzün ekonomik ve sosyal koşullarında, yerel sorunların küresel bir perspektifle çözüme kavuşturulması için uluslararası iş birliği gereklidir. Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nin bir diğer hedefi de yerel ölçekte uygulanan iyi örneklerin bilinirliğinin sağlanması olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Kent Merkezi Derneği’nin proje ortağı olduğu ve Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen zirve, 20-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirildi.


Zirvede 60 ülkeden 157 sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcisi, 17 konu başlığı altında 35 panelde sunum yaptı. Bunun yanı sıra 200'den fazla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşunun da zirveyi takip etti. Ayrıca zirvenin gerçekleştirileceği alanda oluşturulan yaklaşık 2 bin 400 m² alanda katılımcı sivil toplum kuruluşlarının stantları yer aldı. Bu alanda katılımcılara bire bir görüşme imkânları sağlanarak topluma fayda sağlayabilecek projelerin hayata geçmesine vesile olundu.

Ayrıntılı bilgi için: http://

Şehir Fotoğrafları