Göç ve Kültürel SermayeYazar: Arnd-Michael Nohl, Karin Schittenhelm, Oliver Schmidtke, Anja Weiss
Çeviri: Türkis Noyan
Kitap Yayınevi
Kitap bir araştırma grubu tarafından yüksek vasıflı göçmenlerin yönelim ve deneyimlerini ayrıntılı anlatımsal mülakatlar yoluyla, hukuki ve politik koşullarını da ortaya koyarak çözümlemeye çalışmaktadır.Bu amaçla dört ayrı ülkede Büyük Britanya, Türkiye, Kanada ve Almanya'da çalışmalar sürdürülmüştür. Göçmenlerin göçler esnasındaki davranışları ve kurumsal yapıyla ne şekilde bağdaştıkları gözlemlenerek göç süreci anlaşılmaya çalışılmıştır.
Yüksek vasıflı göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonu farklı yönleri ile ele alınarak bu kitapta resmedilmiştir.

Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No:7-1 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

0212 438 30 81 Santral
0212 438 31 40
0212 438 31 42
0212 438 29 64

AYN Medya & İletişim