Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve YaşamıYazar: Jane Jacobs
Metis Yayınevi
Kitapta modern, ortodoks şehir planlaması ve yeniden inşâsını şekillendiren ilkelere ve hedeflere yönelik itirazlar yer almaktadır. Şehirleri sokak, mahalle, şehir parkı, sosyal merkezler, ticaret merkezleri, gezinti yolları, otoyollar, kaldırımlar gibi farklı detaylarını detaylı bir incelemeye tabi tutarak, şehrin gerçek hayatta nasıl işlediğinden bahsetmektedir. Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde; "Şehrin Kendine Has Nitelikleri" kaldırımların şehir hayatı içindeki rolü , mahalle parkları, şehir muhitlerinin kullanımı hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde; "Şehirde Çeşitliliğin Şartları"ndan söz edilmektedir. Üçüncü bölümde; "Çöküşe Yol Açan Kuvvetler Yenilenme Getiren Kuvvetler" ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm ise "Farklı Taktikler" yer almaktadır.

Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No:7-1 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

0212 438 30 81 Santral
0212 438 31 40
0212 438 31 42
0212 438 29 64

AYN Medya & İletişim