Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: HALEPAbraham Marcus - Tercüme: Mehmet Emin Baş
Texas Üniversitesi (Austin)'nde modern Ortadoğu tarihi ve siyaseti, Osmanlı tarihi, Ortadoğu'nun müzik kültürleri ve Ortadoğu Yahudileri konularında dersler veren Prof. Abraham Marcus'un Halep'i tüm yönleriyle anlatan kitabı Küre Yayınları tarafından yayınlandı.
Yazar, kitabın Türkçe baskısına özel yazdığı önsözünde şu görüşlere yer veriyor:
"Diğer Suriye şehirlerine nispetle Halep Osmanlı kültürüyle daha yakın bir ilişki içinde olmuştur. Şehrin nefis mutfağı, zengin müzik geleneği, etkileyici mimarisi ve yerel Arapça ağzı, onun dört yüzyıl boyunca bir parçası olduğu Osmanlı dünyası ile sıkı bağının etkilerini yansıtır. Küre Yayınları editorü Yunus Uğur ise kitabı şöyle takdim ediyor: "Abraham Marcus, imparatorluğun İstanbul ve Kahire'den sonra en büyük şehirlerinden olan Halep'in 18. yüzyıl tarihini yazıyor. Bunun ötesinde de yaklaşım, yöntem ve kapsam itibariyle çok daha geniş soruların ve temaların peşine düşüyor: 18. yüzyılın nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili argümanlar sunuyor; kitapta Ortadoğu olarak tanımlanan, dönemin Osmanlı Arap coğrafyasının aşırı genellemelere, varsayımlara, klişelere ve makro bakışlara hasredilen tarihi ile hesaplaşıp yerel farklılıklara, mikro konulara ve değişimlere duyarlı ampirik ve dinamik bir tarih çalışması ortaya koyuyor."

Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No:7-1 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

0212 438 30 81 Santral
0212 438 31 40
0212 438 31 42
0212 438 29 64

AYN Medya & İletişim