Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekân, MeydanHasan Taşçı
Kaknüs Yayınları
Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Hasan Taşçı'nın kaleme aldığı eser Kaknüs Yayınları'ndan çıktı.
Kitabın arka kapak yazısında şu ifadeler yer almakta:
"Medeniyetlerin kendi yaşam biçimleri ile uygarlık seviyelerini yansıtan en karmaşık ve kapsamlı yapı olan şehrin mekânlarını, sosyal, kültürel arka planlar olmadan anlayıp algılayabilmek mümkün değildir. Mekânın doğasını anlama çabası olarak adlandırabilecek çalışmalar sayesinde mekânla insan, mekânla toplum, mekânla mekân ve mekânla kentin ruhu arasındaki ilişkiler bütünü kavranabilmiş olunacaktır. "Şehircilik sosyal bir faaliyettir." Bir nesne olduğu kadar, bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı bir cetvel ve bir pergelle anlaşılamaz.

Oruç Reis Mah. Giyimkent Cad. No:7-1 Giyimkent-Esenler/İSTANBUL

0212 438 30 81 Santral
0212 438 31 40
0212 438 31 42
0212 438 29 64

AYN Medya & İletişim