AKADEMİSYENLER ŞEHİR VE TİCARETİ KONUŞTU

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen "Şehir ve Ticaret" atölyesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşti. YTÜ öğretim üyeleri; Prof. Dr. Tülin Görgülü, Doç. Dr. Ebru Erdönmez Dinçer, Bestenur İskender, Seda Saylan, Aylin Akçabozan'ın katıldığı atölye çalışmasında, ticaretin kentsel yapılanmayı ve kenti nasıl şekillendirdiği, geçmişten günümüze şehir-ticaret iletişimi, ticaret rotaları, günümüz mekânlarının ticari amaçla kullanımları ve kamusal ağ bağlantıları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

TARİHİ YARIMADADA TİCARET

İpek Yolu'nun kültür yolu olarak tekrar güncellenmesi üzerine kent ve ticaret ölçeğinde değerlendirmelerin yapıldığı atölyede, hanlar bölgesi olarak ele alınan tarihi yarımadanın ticaretle şekillenmesi üzerine de tartışmalar gerçekleşti.

ÇALIŞMALAR KİTAPLAŞTIRILACAK

Geçmişten günümüze ticaretin rolünün kentler üzerinde incelenerek yeni oluşturulacak yerleşim modellerinde ticaretin irdelenmesi, kentsel planlamada ticaretin rolünün belirlenmesi, çalışmanın basılı bir yayın olarak ortaya konması amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışması, Şehir Düşünce Merkezi'nin diğer atölye çalışmalarında olduğu gibi kitaplaştırılarak yayımlanacak.

Şehir Düşünce Haber

Şehir Fotoğrafları