MİMARLIK BİENALİ'NDEN ŞEHİR DÜŞÜNCE'YE ÖDÜL

“Mimarlık ve Kentleşmede Yeni Örüntüler” temasıyla bu sene üçüncüsü düzenlenen Balkan Mimarlık Bienali (BAB), Belgrad'da bulunan Yugoslav Film Arşivi mekanlarında gerçekleşti. Balkan ülkelerinin mimarlık, şehircilik ve iç mimarlık alanlarında birbirlerini tanımaları, ülkeler arasında görüş paylaşımının yapılması ve şehircilikle ilgili yaklaşımların tartışılması için düzenlenen bienalde, mimarlık mesleğine ışık tutacak açılımlardan biri de Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan proje oldu.

Ticari yaklaşımdan uzak yeni düşüncelerin ortaya atıldığı “Balkan Mimarlık Bienali"nde, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi'nin desteğiyle hazırlanan, küratörlüğünü Doç. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer ve Alişan Çırakoğlu’nun yaptığı “Deneysel Mimarlık İşleri IABA 2017” sergilenerek, 50 proje ekibi içerisinde "GRAND PRIX Urbanism/ Şehircilik Büyük Ödül"ünü elde etti. Ödülü, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi adına Doç. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer aldı.

Şehir Düşünce Haber

Şehir Fotoğrafları