Modernite ve Mimari

Esenler Belediyesi’nin kurmuş olduğu Şehir Düşünce Merkezi; akademisyenleri, teorisyenleri, uygulamacıları bir araya getiren bir merkez niteliğindedir. Bu tür çalışmaların yapılmasındaki temel hedef konunun uzmanlarını bir araya getirerek uygulamacılarla birikimleri paylaşmaktır. 


Modernite ve mimari başlığı altında toparlamaya amaçladığımız bu çalışma; Modernite ve modernleşme olgusunu, modernleşme aracı olarak mimarinin ne olduğu ve modernitenin getirdiği toplumsal koşullarla nasıl ilişkilendirildiğini tartışmayı, değişen toplum yapısının ve getirdiği yeni yaşam biçimlenişlerinin mekânsal arayışlarını irdelemeyi hedeflemektedir. 


Bu değişim ve dönüşüm süreçleri sadece sosyal yapılanmayı etkilemediği gibi aynı zamanda kentsel mekanı değiştiren ve dönüştüren süreçler olarak karşımıza çıkmakta ve kent bütününe yayılmaktadır. 

Kitapta yer alan makaleler; farklı uzmanlık alanları bakış açısı ile ele alınmış, modernite, mimari, planlama, koruma, kentsel dönüşüm kapsamları ile açılmaya çalışılmıştır. 


Şehrin fizikî ve sosyal dokusuna dair kalıcı projeler üretmek ve hayata geçirmek için kurulan Esenler Şehir Düşünce Merkezi, yaptığı atölye çalışmalarını kitaplaştırarak ülkemizin şehircilik problemlerinin çözümüne önemli katkılar yapmayı hedeflemektedir.


Şehrin ve şehirciliğin merkezine insanı koyan ve medeniyetimizin temel değerlerini referans alan Esenler Şehir Düşünce Merkezi, bu hassasiyetle yaptığı ve yapacağı çalışmalarla şehirlerimizi yönetenler ve karar merciinde bulunanlar için ufuk açıcı fikir ve projelere imza atacaktır.  


Şehirlerimizi hızla yenilediğimiz bir zaman diliminde, Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu üyeleri ve diğer katılımcı akademisyenler tarafından yapılan bu çalışmanın özellikle kentsel dönüşüm, yeni mekân düzenlemeleri ve kamusal alanların düzenlenmesi konusunda yol gösterici bir eser olacağına inanıyorum.


2012 atölye çalışmaları kapsamında hazırlanan üç kitaptan birisi olan Modernite ve Mimari, şehrin mekânsal organizasyonunun tanımlanması, yenilenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra insanın insanla, mekânın insanla ve mekânın mekânla olan ilişkileri konusunda da önemli çalışmalar içermektedir.

 

Esenler Belediye Başkanı

M.Tevfik Göksu

Şehir Fotoğrafları