Teori ile Pratik Arasında Mekan

İnsanoğlunun tüm sorunlarını bir arada çözmek için oluşturduğu yerleşim yeri olan şehir, gittikçe sorunlar yumağı olmaya ve dünyanın en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her yerde problemleriyle dile getirilmeye başlanmıştır.

 

Herkesin kendisi için bir çözüm arama mekânı olan şehrin bütün bu grift sorunların üstesinden gelebilmesi için yüksek düzeyde bilgiye ve bilince ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Şehri yönetenlerin ihtiyacı olan bilgiyi ve şehirlilerin ihtiyacı olan bilinci oluşturmak için kurduğumuz Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nin atölye çalışmalarından oluşan kitapların üçüncüsü olan Teori ile Pratik Arasında Mekân, şehrin ve onu oluşturan mekânın yeniden üretilmesi sürecinde çözümler sunan bir eser niteliğindedir.

 

Esenler Şehir Düşünce Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren akademisyenlerin uzun soluklu, titiz çalışmaları neticesinde ortaya çıkan eserin gerek konuyla ilgili akademisyenlerimiz ve gerekse yerel birim idarecilerimiz için önemli bir başvuru kaynağı olacağına olan inancımla hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 

Esenler Belediye Başkanı

M.Tevfik Göksu

 

Şehir Fotoğrafları