Şehir Üzerine Düşünceler - 1


Şehir ve Düşünce Merkezimiz, insanı merkeze alan bir anlayışla tasarladığı proje ve faaliyetlerini zenginleştirerek devam ettirmektedir. Şehre dair sempozyum, panel, konferans, atölye çalışmaları, kültürel, sosyal aktivitelerimizi ilgili uzman akademisyenlerimizle gerçekleştirmekte ve tüm bu çalışmalarımızı yayımcılık faaliyetiyle daha geniş kitlelere duyurmakta; kalıcı hale getirmekteyiz. 


Çocukları, gençleri, yaşlıları, tüm bireyleriyle müreffeh insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığı şehirler inşa etme niyetiyle yola çıktık. Şehrin değişim ve gelişimi büyük bir hızla cereyan etmektedir. Bu cereyan ancak kalbi bir ihlas ve ulvi bir sorumlulukla kutlu bir inşaya dönüşür. 


Bir yerel yönetim olarak başarı ölçümüzü şehirle halkımızı ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinden değerlendirmekteyiz. Çünkü şehir kültürü ve geleneği buna bağlıdır. Yoksa nesilden nesile aktarılan ve tarihte yerini altın sayfalarla alan bir şehir hikâyesi ortaya çıkmaz. İnancımız şudur ki: zaman, sadece insan ve mekânın birleştiği yerlerde aşılır. Tarihi gelişimi, ontolojik arka planı ve etimolojisi ile gerçek anlamda tanışılan, bilinen bir kavram olarak şehre hizmet de şüphesiz layıkıyla olacaktır inancındayız.


Spesifik olarak şehir kavramını konu edinen bu eserin şehirle ilgili çalışmalara mana ve zenginlik kazandırması temennisiyle…

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Şehir Fotoğrafları