Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm


Kentsel dönüşüm, bütün aşamaları insan tarafından planlanan ve yönetilen bir uygulamadır. Her boyutuyla insanı ilgilendiren bu süreci yöneten, sahip çıkan, engelleyen ve bu sürecin sonuçlarından etkilenen de insan olduğu göz önüne alınacak olursa, kentsel dönüşüm uygulamalarının bütün yönleriyle insanla ilişkili olduğu anlaşılacaktır.

Bizler yerel yönetim idarecileri olarak kentsel dönüşüm sürecini yönetirken, mimari ve sosyolojik yapı, coğrafi ve topografik şartlar, tarihi ve kültürel birikim, inanç değerleri ve yaşam anlayışı gibi birçok faktörün göz önüne alınarak uygun çözümler üretilmesi gerektiği bilinciyle hareket etmekteyiz.

Farabî şehri bütün uzuvları eksiksiz çalışan bir vücuda benzetmektedir. Eğer bu uzuvlardan birisi kesilip atılacak olursa, vücut, fonksiyonlarından birini veya bir kaçını kaybedecektir. Kentsel dönüşüm de bu anlayışla ele alınarak sosyo-kültürel yapının olduğu gibi korunması için azami gayret gösterilmelidir.

Kentsel dönüşüm sürecimizi yönetirken işin mana ve idealine perspektif oluşturacak katkı ve çalışmaları önemsiyor; başucu kaynağı olarak kabul ediyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz panel, sempozyum, atölye çalışmaları ve yazılı eserlerin başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm ilgililer için büyük faydalar sağlayacağı inancındayız.

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

Şehir Fotoğrafları