Herkes İçin Dost Kentler


21. yüzyıldaki gündemde kentsel yaşanabilirlik genel başlığında; çevre koşulları, ekolojik dengeler, demokratik, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumsal yarar ve tasarım tartışılmaktadır. Günümüzdeki bu tartışmaların omurgası ise 'evrensel tasarım' olgusu üzerinde gelişmektedir. Evrensel tasarım tüm insanlar tarafından kullanılabilen ürün ve çevrenin tasarımıdır.


Evrensel tasarımı diğer tasarım terminolojilerinden ayrıştıran 'fiziksel olduğu kadar sosyal yapıya da odaklanması' ve 'bir ürünün binayla ya da şehirle bütünleştiren ve herkes için kullanılır olmasını hedefleyen bir tasarım' olmasıdır. Evrensel tasarım kavramında konu edilen sadece engelli insanlar değil, tüm insanlar, basitçe 'herkes'dir. 

Şehir Fotoğrafları