Kentsel Yaşam ve Sürdürülebirlik


Bu derleme kitap çalışması, 2015 yılı içinde Esenler Şehir Düşünce Merkezinde düzenlenen Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik konulu iki ayrı atölye çalışmasının sunumlarından oluşan bir seçki ile biçimlenmiştir. Bu çalışmanın temelini, sürdürülebilirlik kavramının ve kentsel sürdürülebilirlik konusunun teorik ve somut örnekler üzerinden tartışılması oluşturmaktadır.

Şehir Fotoğrafları