Hedefler

Sehir Düşünce Merkezi önceden belirlenen program çerçevesinde, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapacak olup, bilimsel kriterler bu çalışmalar için ölçü olacaktır. Belirlenen bilimsel çalışma metodolojisi ile ulaşılabilir hedefler tespit edilip, gerçekleştirilmeleri için yeterli kadro,ekipman ve zihni donanımla hareket edilecektir.
Bu mülahazalar çerçevesinde hedefler Sehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu tarafından oluşturulacaktır

Şehir Fotoğrafları